Djuren i Freaks of Nature

Kalråttorna klassas som gnagare, men är trots detta en av endast två däggdjursarter i världen som klassas som eusociala. Detta betyder att deras levnadssätt påminner mer om insekters, som myror eller getingar, då gruppen leds av en dominant drottning som styr och ställer i kolonin. Resterande individer är arbetare eller soldater, vars uppgift är att skydda kolonin. Precis som hos vissa insektsarter väljer drottningen ut 1-3 hanar att para sig med, och hon är sedan den enda hona i kolonin som föder ungar.
Kalråttorna är de gnagare som kan leva längst, upp till 30 år! De är nästan helt nakna och har stora framtänder som de använder för att gräva. De har framtänderna på utsidan av läpparna för att de inte ska få smuts i munnen när de gräver. De saknar dessutom en signalsubstans som kallas ”signalsubstans P”, vilket gör att de inte kan känna någon smärta. Kalråttorna är även ett av de enda djuren i världen där man aldrig påträffat cancer, de verkar vara resistenta mot sjukdomen.
Ormhalssköldpaddan kommer ifrån Rote Island i Indonesien och har fått sitt namn efter sina långa ormliknande halsar. Ormhalssköldpaddan klassas idag som akut utrotningshotad. De är en av de mest eftertraktade sköldpaddorna på den internationella djurmarknaden, och därför förbjöds infångandet av dem 2001. Det finns idag endast tre populationer av arten kvar i det vilda.

Den västliga diamantskallerormen återfinns i västra och södra USA samt i México. Dess ikoniska skallra består av ömsat skinn som samlas längst ut på svanstippen. Skallran används för att skrämma och varna andra djur och människor och kan skallra upp till 60 gånger per sekund.
Jacksons kameleont, eller Jacksons trehornade kameleont som de också kallas, utmärker sig bland kameleontarterna med sina tre, stora, spetsiga horn längst fram på huvudet. Anledningen till att Jacksons kameleont har utvecklat sina horn tros vara för att hanarna ska kunna imponera på honor samt att använda dem vid slagsmål med andra hanar. Det är därför bara hanarna som har horn, och honorna saknar dessa helt.

”Man Made Freaks”

I vår avdelning Man Made Freaks visar vi djur som vi människor under flera generationer har förändrat utseendet på. Människor har haft husdjur under tusentals år, och under tiden har djuren bland annat avlats för att producera mycket kött eller mjölk. De senaste åren har dock många djurarter avlats för att se ut på olika överdrivna sätt, och tillsammans med dessa ibland extrema utseenden har stora hälsoproblem följt. Några av dessa kan du se och läsa om i ”Man Made Freaks”.

Djuren i ”Man Made Freaks”

Marsvinen härstammar från det Sydamerikanska vildmarsvinet, och redan 5000 år f.Kr. började människan hålla marsvin för deras kött. På 1500-talet kom marsvinet till Europa som sällskapsdjur, och idag finns många olika marsvinsraser, allt från nakna till extremt långhåriga.
Kungspytonen är en relativt liten och robust orm som blir cirka 120 centimeter lång. Under uppfödningen av kungspyton har olika färgmutationer slumpmässigt dykt upp, och dessa har man tagit tillvara på. Vissa “färg-morpher” är värda mycket pengar, och jakten på nya morpher har framför allt drivits av nyfikenhet och pengar. Man har även avlat fram fjäll-lösa kungspyton.
Guldfisk, eller slöjstjärt är en karpfisk som under årtusenden odlats som matfisk och precis som i naturen uppstod mutationer. En del fiskar föddes utan ryggfena och en del med längre fenor, men till skillnad från de naturliga mutationerna, där de avvikande individerna inte hade överlevt, valde man att avla vidare på de muterade fiskarna. Dessa fiskar har sedan utgjort grunden för mängder av nya former av guldfisk, den ena mer extrem än den andra. Teleskopöga, ranchu, lejonhuvud och bubble eye är några av dem.