Afrikanska Savannen

Den här avdelningen ligger precis vid vårt afrikainspirerade café, Café Masai Mara. Här kan man se hur surikatflocken spanar ut över besökarna och blir överraskade när en färgglad fågel landar på en närliggande gren. Missa inte när surikaterna busar med sköldpaddorna genom att hoppa upp på deras skal!

Djuren på Afrikanska Savannen

Man hittar surikater i hela Kalahariöknen i Botswana, södra Afrika. Surikater lever i flockar på runt 20 individer. De är mycket hierarkiska. Vanligtvis är det bara alfaparet som parar sig. De händer till och med att de dödar ungar som inte är deras egna för att garantera bästa överlevnadschans för deras egna ungar. I en surikatflock är det alltid en individ som håller vakt så att de andra i flocken kan söka föda eller vila i lugn och ro. Vaktposten spanar ständigt efter faror som rovfåglar eller ormar. Vakttjänsten tillfaller ofta de individer som har låg rang i flocken. Skulle faran dyka upp, varnar vakten övriga flocken omedelbart med ett varningsläte. Surikater har olika varningsläten för tex. orm eller rovfågel. Här på tropikariet kommer det ibland ”rovdjur” som en del i vår miljöberikning. Vi spelar ibland upp läten från rovfåglar eller passerar med en hund framför deras bur.

Dabbagamer  är ödlor som härstammar från norra Afrika och västra Asien. Längden på dabbagamer varierar lite mellan arterna, men normalt sätt blir de omkring 30 till 50 centimeter. Ungarna är ganska enkelt färgade i olika nyanser av brunt, men i samband med åldern så utvecklar de alla möjliga färger. Vid fara kryper ödlan ner i ett hål med huvud före och använder den taggiga svansen som försvar. Något som utmärker dabbagamen från andra reptiler är förmågan att vistas i extrema temperaturer. De är mästare på att ta till vara på vatten och behöver nästan aldrig dricka, de får i sig vätskan genom växterna.