042-130035 EN SV
Tropikariet startades 1994 av Magnus Lindqvist, VD och ägare.
Magnus berättelse

“Djurintresset följde även med mig under högstadiet.
När andra gick på disco cyklade jag till Bruces skog och lyssnade på kattugglor.”