Välj mellan dessa undervisningarna

Evolution och etologi

Med tanke på rådande situation delas klassen upp i två grupper.
Grupperna guidas samtidigt. Tack för er förståelse!

Sedan livet började i havet för ca 3,5 miljarder år sedan har olika livsformer utvecklats tack vare evolution. Utvecklingen kan man se i form av olika utseende och beteenden som är anpassade efter deras levnadssätt och miljöer.

Följ med en vår zoolärare på drygt en timmes guidad tur bland våra olika djur och miljöer. Under guidningen berör vi bland annat djurens olika utseenden och hur de har anpassat sig till miljön samt beteendes betydelse för att överleva.
Har ni frågor mejla gärna utbildning@tropikariet.com.

Vid bokning meddela vilken kurs eleverna läser så anpassar vi guidningen efter kursmålen.

 

Koppling till läroplan och kurser

BIOBIO01

  • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.
  • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.
  • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.
  • Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.

BIGDJE0

  • Olika djurslags naturliga miljö och naturliga beteende.
  • Beteendestudier på djur av olika arter i olika miljöer och med olika ålder.

NAKNAK01

  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

NAKNAK02

  • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10 minuter, 695kr

85kr per elev

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl.