Välj mellan dessa undervisningarna

Sortera, gruppera och jämför på Tropikariet

Med tanke på rådande situation delas klassen upp i två grupper.
Den ena gruppen börjar med den praktiska delen och den andra börjar med den teoretiska delen. Tack för er förståelse!

 

Välkomna på en undervisning som behandlar djurens släktträd och djurens olika anpassning till miljön. Materialet vänder sig till elever i lågstadiet som arbetar med djur, natur och vill veta mer om djur samt deras olikheter och likheter samt även hur man kan sortera djur i olika grupper. Ni kan förbereda era elever inför besöket genom att ge dem en förståelse för begreppen;

 • rovdjur
 • växtätare
 • ryggradsdjur
 • ryggradslösa djur

Lite över en timmes tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att öka eleverna förståelse för djurens släktträd, hur de grupperas och namn på vanliga arter samt göra en naturvetenskaplig undersökning. Vi kommer fokusera på vissa delar av Tropikariet men efteråt kan lärare och elever röra sig fritt i lokalerna och upptäcka resten utav Tropikariet.

Teoretiska delen

Vi kommer börja med en guidning där vi berättar och diskuterar om livets uppkomst. Vi träffar djur som lever i havet, landlevande rovdjur och växtätare. Eleverna kommer även få möjlighet att känna på fossiler och skal från olika djur.

Centralt mål: “Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på vanligt förekommande arter”
”Miljöfrågor utifrån elevernas vardag, tillexempel frågor om trafik, energi och matvanor”

Praktiska delen

I vår undervisningssal kommer eleverna få möjlighet att jämföra käkar och tänder. De kommer få jämföra olika däggdjurs tänder samt göra ett eget tand avtryck att jämföra med.

Centralt mål:“Enkla naturvetenskapliga undersökningar”

”Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten”

Under undervisningen berörs flera mål från Lgr 11. Klicka här för att se vilka.

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10min 695kr

50kr per barn

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl.

Hållbar utveckling och framtidens proteinkälla

Med tanke på rådande situation delas klassen upp i två grupper.
Den ena gruppen börjar med den praktiska delen och den andra börjar med den teoretiska delen. Tack för er förståelse!

Hållbar utveckling handlar om miljö, om hur jordens resurser fördelas och att alla människor har rätt till ett bra liv. Lärande för hållbar utveckling handlar idag om att integrera miljöfrågor samt den sociala och ekonomiska frågan i helhet. Dessa tre delar måste hänga ihop för att en hållbar utveckling ska vara möjlig.

På Tropikariet får eleverna möjlighet att utveckla förståelse för vår värld och vad som behöver skyddas samt hur vi som människor påverkar djur och natur. Undervisningen fokuserar på att eleverna ska utvecklas till medvetna konsumenter för en hållbar utveckling. Ni kan förbereda eleverna genom att ge de en förståelse för begreppen;

 • regnskog
 • ekvator
 • protein
 • livscykel

I en timmes tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med enkla fältstudier där vi kommer studera framtidens proteinkälla insekter samt samtala om deras positiva aspekter. Vi kommer fokusera på vissa avdelningar av Tropikariet men efteråt kan lärare och elever röra sig fritt i lokalerna och upptäcka resten utav avdelningarna.

Teoretiska delen

Vi kommer samtala om regnskogens uppgift och uppbyggnad samt vilka djur som lever i regnskogen och varför regnskogen är en hotad plats. Vi kommer dra kopplingar till köttproduktionen och dess påverkan till regnskogen samt introducera framtidens proteinkälla, insekter på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Centralt mål: “Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namnpå vanligt förekommande arter”
”Aktuella samhällsfrågor i olika medier”

Agenda 2030: Mål 12, hållbar konsumtion
Mål 15, ekosystem och biologisk mångfald

Praktiska delen

I vår undervisningssal kommer eleverna få möjlighet att jämföra och sortera larver och puppor. Eleverna kommer få se hur en insektsodling kan se ut. Genom undersökningen kommer eleverna ges möjlighet till kunskap om fördelar med insektsprotein jämfört med andra animaliska protein samt vilken påverkan de olika proteiner har på klimatet. I slutet av lektionen samtalar vi om människans matvanor och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt mål: “Enkla naturvetenskapliga undersökningar”

”Framställning av berättande bilder”

Under undervisningen kommer flera mål från Lgr 11 beröras. Klicka här för att se vilka.

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10 minuter 695kr

50kr per barn

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl. 

Näringskedja i korallrevet

Det fantastiska med vår jord är att allt som finns samspelar. Samspelet mellan både levande och icke levande gör det möjligt för livet på jorden att fortsätta. På Tropikariet får ni möjlighet genom undervisningen att se en näringskedja och ett ekosystem på närmre håll i vårt korallrev. Ni kan förbereda era elever inför besöket genom att ge dem en förståelse för begreppen;

 • näringskedja
 • näringsväv
 • ekosystem
 • top predator
 • producent

I en timmes tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka vår akvarieavdelning samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med näringskedjor på nära håll och förstå samband mellan organismer samt göra en naturvetenskaplig undersökning. Vi kommer fokusera på Tropikariets akvarier och livet i vattnet men efteråt kan lärare och elever röra sig fritt i lokalerna och upptäcka resten utav Tropikariet.

Teoretiska delen

Vi kommer börja med en kort guidning där vi ser och samtalar om näringskedjan och ekosystemet i korallrevet. Eleverna får chansen att förstå näringskedjan genom att lära sig om den minsta organismen producenten till de top predatorer som finns vid revet. Eleverna kommer även få möjlighet att känna på fossiler och skal från olika djur. Vi kommer även samtala om vikten av ett hållbart hav och hur vi kan bevara de marina resurserna.

Centralt mål: “Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem”

Agenda 2030: Mål 14 hav och marina resurser

Praktiska delen

I Tropikariets undervisningssal får eleverna möjlighet till att återskapa näringskedjan med hjälp av fysiska material. Eleverna får även möjlighet att studera både växt och djurplankton.

Centralt mål:“Enkla naturvetenskapliga undersökningar”

Under undervisningen kommer flera mål från Lgr 11 beröras. Klicka här för att se vilka.

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10 minuter 695kr

50kr Per barn

90kr Per lärare