Förskola

Förskolor och Skolor

Tropikariet satsar på undervisning för förskolor och skolor. Varje generation lämnar problem efter sig som nästkommande generation får lösa.  Barnen idag är vår framtid. I Tropikariets unika miljö vill vi ge barn och ungdomar möjlighet till mer kunskap om vår jord och dess invånare. Vi har därför utformat undervisning som har avstamp i biologin där vi blickar framåt men även bakåt i tiden. Vår undervisning tar utgångspunkt i respektive styrdokument och anpassar innehållet för de olika årskurserna samt förhåller oss till de globala målen i Agenda 2030. Vi vill att era barn och elever ska känna det är roligt och meningsfyllt att lära sig nya saker.
Undervisning för årskurs ett och uppåt är under uppbyggnad och räknas vara färdigt till våren 2019.

Guidning för förskolor:

Resa i tiden

I vår avdelning Madagaskar går ni tillsammans med vår zoolärare på evolutionsupptäckt. Vi är omgivna av lemurer, sköldpaddor, ödlor och även av dinosauriernas nulevande släktingar, fåglarna. På vår upptäcktsfärd använder vi kikare för att utforska de djur som finns runt oss och samtalar kring deras utveckling och utseende. Ni får även se fossiler och klappa djur som levde under och innan dinosauriernas tid. Resa i tiden tar ca 20 min och kostar 250kr, entréavgift tillkommer. Efter ert besök med zooläraren rör ni er fritt i lokalerna. Har ni frågor innan ert besök mejla de till utbildning@tropikariet.com
Mål i läroplanen: Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 2016).
 

Vem äter vem?

Nere i hajrevet möter vi clownfisken Nemo som gömmer sig i havsanemonen för de större fiskarna. På ett lustfullt sätt samtalar vi om djurens matvanor och hur havets näringskedja fungerar. Vi tar även upp hur vi människor påverkar våra hav och dess invånare. Därefter matar vi sjöstjärnor och lär oss om deras anatomi och jämför med oss människor. Vem äter vem  tar ca 20 min och kostar 250kr, entréavgift tillkommer. Efter ert besök med zooläraren rör ni er fritt i lokalerna. Har ni frågor innan ert besök mejla de till utbildning@tropikariet.com
Mål från läroplanen: Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur (Skolverket, 2016).
 

Varje dag är jordens dag

Regnskogen är hotad av oss människor. Under turen får barnen möjlighet att utveckla sitt intresse och förståelse för hur människor och natur påverkar varandra. Vi tar oss igenom regnskogsnatten, Kongofloden och Sydamerika där träffar vi trubbnoskrokodilen och lejonhuvudtamarinerna som har svårt att hitta någonstans att bo, eftersom människan skövlar stora delar av regnskogen. Vi lyssnar på varandras tankar och idéer om hur vi ska skapa ett bättre förhållningsätt till natur och samhälle. Varje dag är jordens dag och tar ca 20 min och kostar 250kr, entréavgift tillkommer. Efter ert besök med zooläraren rör ni er fritt i lokalerna. Har ni frågor innan ert besök mejla de till utbildning@tropikariet.com
Mål i läroplanen: Utveckla sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen (Skolverket, 2016).
 
Undervisning för årskurs 1-9 och gymnasium är under uppbyggnad.