Välj mellan dessa undervisningarna

Evolution och människans påverkan av naturen

Med tanke på rådande situation delas klassen upp i två grupper.
Grupperna guidas samtidigt.

Sedan livet började i havet för ca 3,5miljarder år sedan har olika livsformer utvecklats tack vare evolution. Utvecklingen kan man se i form av olika utseende och beteenden som är anpassade efter deras levnadssätt och miljöer. Följ med vår zoolärare på drygt en timmes guidad tur bland våra olika djur och miljöer. Under guidningen berör vi människans påverkan på naturen och hur djur har anpassat sig efter olika miljöer.

Har ni frågor mejla gärna utbildning@tropikariet.com

Koppling till läroplan:
”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.”

”Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.”

”Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.”

”Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.”

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10 minuter 695kr

85kr per barn

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl.

Djurens olika anpassningar

Med tanke på rådande situation delas klassen upp i två grupper.
Den ena gruppen börjar med den praktiska delen och den andra börjar med den teoretiska delen. Tack för er förståelse!

Välkomna på en undervisning som innehåller evolution och organismers olika anpassning till miljön. Materialet vänder sig till elever i mellanstadiet som arbetar med biologiämnet och vill veta mer om djurens anpassning till miljön på ett roligt och lärorikt sätt.

I en timmes tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med organismers anpassning till olika miljöer.

Teoretisk del

Vi kommer börja med en guidning vid vårt hajrev och vår avdelning Madagaskar där vi samtalar om livets uppkomst och hur olika livsformer har utvecklats genom evolution. Vi träffar broskfiskar som lever i havet och har funnits där i ca 400 miljoner år. Eleverna kommer få möjlighet att känna på tagghudingar och fossiler samt skal från  leddjur.

Centralt mål:

“Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin”

Praktisk del

I vår undervisningssal kommer eleverna få möjlighet att undersöka djurens anpassning till olika miljöer. Eleverna kommer få i uppgift att bygga en miljö till en insekten utifrån faktakort  om insekter och deras miljö.

Centralt mål:

”Sambandet mellan biologiska undersökningar och utveckling av begrepp, modeller och teorier”

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10 minuter 695kr

85kr per barn

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl.