Välj mellan dessa undervisningarna

Djurens olika anpassningar

Med tanke på rådande situation delas klassen upp i två grupper.
Den ena gruppen börjar med den praktiska delen och den andra börjar med den teoretiska delen. Tack för er förståelse!

Välkomna på en undervisning som innehåller evolution och organismers olika anpassning till miljön. Materialet vänder sig till elever i mellanstadiet som arbetar med biologiämnet och vill veta mer om djurens anpassning till miljön på ett roligt och lärorikt sätt.

I en timmes tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med organismers anpassning till olika miljöer.

Teoretisk del

Vi kommer börja med en guidning vid vårt hajrev och vår avdelning Madagaskar.  Under guidningen kommer vi samtalar om livets uppkomst och hur olika livsformer har utvecklats genom evolution. Vi träffar broskfiskar som lever i havet och har funnits där i ca 400 miljoner år. Eleverna kommer även få möjlighet att känna på tagghudingar.

Centralt mål:

“Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen”.
“Livets utveckling och organismers anpassning till olika livsmiljöer”

Praktisk del

I vår undervisningssal kommer eleverna få möjlighet att undersöka djurens anpassning till olika miljöer. Eleverna kommer få i uppgift att bygga en miljö till en insekten utifrån faktakort  om insekter och deras miljö.

Centralt mål:

“Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas”.

“Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering”

”Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten”

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10min  695kr

50kr per barn

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl.

Hållbar utveckling och framtidens proteinkälla

Med tanke på rådande situation delas klassen upp i två grupper.
Den ena gruppen börjar med den praktiska delen och den andra börjar med den teoretiska delen. Tack för er förståelse!

En hållbar utveckling handlar om miljö, om hur jordens resurser fördelas och att alla människor har rätt till ett bra liv. Lärande för hållbar utveckling handlar idag om att integrera miljöfrågor samt den sociala och ekonomiska frågani helhet. Dessa tre delar måste hänga ihop för att en hållbar utveckling ska vara möjlig.

På Tropikariet får eleverna möjlighet att utveckla förståelse för vår värld och vad som behöver skyddas. Hur vi som människor påverkardjur och natur. Undervisningen fokuserar på att eleverna ska utvecklas till medvetna konsumenter för en hållbar utveckling.

I en timmes tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med enkla fältstudier där vi kommer studera framtidens proteinkälla insekter, och samtala om deras positiva aspekter. Vi hinner inte se allt med efter lektionen rör ni lärare fritt i lokalerna med era elever och kan titta mer på det som ni fann extra intressant.

Teoretisk del

Vi kommer samtala om regnskogens uppgift och uppbyggnad samt vilka djur som lever i regnskogen och varför regnskogen är en hotad plats. Vi kommer dra kopplingar till köttproduktionen och dess påverkan av regnskogen samt introducera framtidens proteinkälla, insekter på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Centralt mål:

“Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidrag till en hållbar utveckling.”

Agenda 2030: Mål 12, hållbar konsumtion

Mål 15, ekosystem och biologisk mångfald

Praktisk del

I vår undervisningssal kommer eleverna få möjlighet att jämföra och sortera larver och puppor. Eleverna kommer få se hur en insektsodling kan se ut. Genom undersökningen kommer eleverna ges möjlighet till kunskap om fördelar med insektsprotein jämfört med andra animaliska protein samt vilken påverkan de olika proteiner har på klimatet. I slutet av lektionen samtalar om människans matvanor och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt mål:

“Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.”

”Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.”

”Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete”

Priser

Undervisning ca1 timme och 10 minuter 695kr

50kr per barn

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl.