Hajungarna flyttar till Stockholm!

Minns ni bambuhajarna som kläcktes i november förra året? De har växt till sig och har nyligen flyttat till Stockholms universitet. Där kommer de att vara med i ett enklare forskningsprojekt.
Man kommer att studera deras beteende kring deras reaktion på ögonfläckar som finns hos tex rockor.