Tropikariet satsar på undervisning för förskolor och skolor. Varje generation lämnar problem efter sig som nästkommande generation får lösa. Barnen idag är vår framtid. I Tropikariets unika miljö vill vi ge barn och ungdomar möjlighet till mer kunskap om vår jord och dess invånare. Vi har därför utformat undervisning som har avstamp i biologin där vi blickar framåt men även bakåt i tiden. Vår undervisning tar utgångspunkt i respektive styrdokument och anpassar innehållet för de olika årskurserna samt förhåller oss till de globala målen i Agenda 2030. Vi vill att era barn och elever ska känna det är roligt och meningsfyllt att lära sig nya saker.