Tropikariet satsar på undervisning för förskolor och skolor. I Tropikariets unika miljö vill vi ge barn och ungdomar möjlighet till mer kunskap om vår jord och dess invånare. Vi har därför utformat undervisning som har avstamp i biologin där vi blickar framåt men även bakåt i tiden. Vår undervisning tar utgångspunkt i respektive styrdokument och anpassar innehållet för de olika årskurserna.