Välj mellan dessa undervisningarna

Evolution och människans påverkan av naturen

Sedan livet började i havet för ca 3,5miljarder år sedan har olika livsformer utvecklats tack vare evolution. Utvecklingen kan man se i form av olika utseende och beteenden som är anpassade efter deras levnadssätt och miljöer. Följ med vår zoolärare på drygt en timmes guidad tur bland våra olika djur och miljöer. Under guidningen berör vi människans påverkan på naturen och hur djur har anpassat sig efter olika miljöer.

Har ni frågor mejla gärna utbildning@tropikariet.com

Koppling till läroplan:
”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.”

”Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.”

”Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.”

”Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.”

Priser

Undervisning ca 1 timme och 10 minuter 695kr

85kr per barn

90kr per lärare

Maximal gruppstorlek är 25 elever. För att undvika missförstånd tar vi ej bokningar via mejl.