Välj mellan dessa undervisningarna

Introduktionsdag till djurvårdaryrket

Dagens innehåll
Föreläsning: Djurparkens roll i samhället
Guidning: Tropikariets djur och personal
Workshop: “Prova på”  

Kom och delta på en introduktionsdag till djurvårdaryrket med fokus djurpark. Under dagen får eleverna en föreläsning och inblick i djurparkernas roll i samhället samt, hur djurparkerna bidrar till forskning och bevarande.

Tropikariet har flera olika djur som alla kräver olika kompetenser att sköta. Under guidningen träffar vi både djurvårdare,  akvarist och zoolog som berättar om deras arbetsuppgifter.

Dagen kommer även innehålla workshops där eleverna i mindre grupper får följa med våra djurvårdare och prova på arbetsuppgifter.

Priser

Pris: 1200kr per timme

Ca tid: 9.30-15.00
med förmiddagspaus och lunch

Tiderna går att anpassa

Etologi på Tropikariet

Dagens innehåll:
Guidning: Etologi i fokus
Workshop: Observation av djur och planering och utförande av miljöberikning

Kom på en dags undervisning om etologi. Dagen börjar med en guidning om grundläggande etologi. I anläggningen får eleverna sedan själva med hjälp av handledare observera ett eller flera djur och dokumentera det.
Under eftermiddagen får eleverna en kort föreläsning kring vad miljöberikning är och viktiga aspekter att tänka på kring miljöberikning. Utifrån de observationer eleverna gjort få de sedan skapa en miljöberikning till sitt observerade djur. Genom detta moment får eleverna träna sig på att planera och skapa miljöberikning med hjälp av protokoll.

Arbetet som eleverna gör under dagen kan sedan användas som underlag till en vetenskaplig rapport.

 

Programmet berör mål från kurserna

  • Biologi 1
  • Djurens biologi
  • Sällskapsdjur 1 och 2
  • Djur- specialisering

Priser

1500kr per timme

Ca tid kl 9.30-15.00
med förmiddagspaus och lunch

Tiderna går att anpassa

Hantering av farliga och giftiga djur på tropikanläggning

Dagens innehåll:
Guidning: Farliga/giftiga djur på Tropikanläggning
Föreläsning: Vad kan hända?
Workshop: Hantera djur

Kom på en halvdags undervisning om hur man hanterar farliga och giftiga djur på Tropikanläggning. Eleverna börjar dagen med en guidad tur genom vår anläggning med fokus på  djuren som kräver extra kunskap och försiktighet vid hantering. Eleverna får höra hur djurvårdare hanterar djuren och vilka säkerhetsrutiner som finns för vår verksamheten. Därefter får eleverna en föreläsning om vad som kan hända när man bli skadad av ett farligt/giftigt djur samt hur man ska agera i ett sådant läge. Under handledning får eleverna även prova på djurhantering.

Priser

Pris 1500kr per timme

Ca 9.00-12.00 med förmiddagspaus

Tiderna går att anpassa