Välj mellan dessa undervisningarna

Sortera, gruppera och jämför på Tropikariet

Välkomna på en Resa i tiden som behandlar djurens släktträd och djurens olika anpassning till miljön. Materialet vänder sig till elever i lågstadiet som arbetar med djur, natur och vill veta mer om djur samt deras olikheter och likheter. Men även hur man kan sortera djur i olika grupper. Ni kan förbereda era elever inför besöket genom att ge de en förståelse för begreppen; rovdjur, växtätare, ryggradsdjur, ryggradslösa djur och ekosystem.

Under 1,5h tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med djurens släktträd, hur de grupperas och namn på vanliga arter samt göra en naturvetenskaplig undersökning. Vi hinner inte se allt men efter lektionen rör ni lärare fritt i lokalerna med era elever och kan titta mer på det som ni fann extra intressant.

Innehåll

Teoretiska delen
Vi kommer börja med en kortare guidning där vi ser och samtalar om livets uppkomst och djurens släktträd. Vi träffar djur som lever i havet, landlevande rovdjur och växtätare. Eleverna kommer även få möjlighet att känna på fossiler och skal från olika djur. Vi kommer genom undervisning om djurens olika släktträd skapa diskussion.

Centralt mål: “Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på vanligt förekommande arter”

Praktiska delen
I vår undervisningssal kommer eleverna få möjlighet att jämföra och sortera tänder samt käkar. De kommer i första hand få jämföra olika däggdjurs tänder med även olika broskfiskarnas tänder. I slutet av lektionen gör vi ett eget tandavtryck och samtalar om människans matvanor.

Centralt mål:“Enkla naturvetenskapliga undersökningar”

Priser

Undervisning 1,5 timme 695kr

50kr Per barn

90kr Per lärare

Hållbar utveckling och framtidens proteinkälla

En hållbar utveckling handlar om miljö, om hur jordens resurser fördelas och att alla människor har rätt till ett bra liv. Lärande för hållbar utveckling handlar idag om att integrera miljöfrågor samt den sociala och ekonomiska frågani helhet. Dessa tre delar måste hänga ihop för att en hållbar utveckling ska vara möjlig.

På Tropikariet får eleverna möjlighet att utveckla förståelse för vår värld och vad som behöver skyddas. Hur vi som människor påverkardjur och natur. Undervisningen fokuserar på att eleverna ska utvecklas till medvetna konsumenter för en hållbar utveckling.

Under 1,5h tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med enkla fältstudier där vi kommer studera framtidens proteinkälla insekter, och samtala om deras positiva aspekter. Vi hinner inte se allt med efter lektionen rör ni lärare fritt i lokalerna med era elever och kan titta mer på det som ni fann extra intressant.

Innehåll

Teoretiska delen
Vi kommer samtala om regnskogens uppgift och uppbyggnad samt vilka djur som lever i regnskogen och varför regnskogen är en hotad plats. Vi kommer dra kopplingar till köttproduktionen och dess påverkan av regnskogen samt introducera framtidens proteinkälla, insekter på ett lustfyllt och lärorikt sätt.

Centralt mål: “Djur och växter i närmiljö och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namnpå vanligt förekommande arter”

Agenda 2030: mål 12 hållbar konsumtion

Praktiska delen

I vår undervisningssal kommer eleverna få möjlighet att jämföra och sortera larver och puppor. Eleverna kommer få se hur en insektsodling kan se ut. Genom undersökningen kommer eleverna ges möjlighet till kunskap om fördelar med insektsprotein jämfört med andra animaliska protein samt vilken påverkan de olika proteiner har på klimatet. I slutet av lektionen samtalar om människans matvanor och hur vi kan bidra till en hållbar utveckling.

Centralt mål: “Enkla naturvetenskapliga undersökningar”

Priser

Undervisning 1,5 timme 695kr

50kr Per barn

90kr Per lärare

Näringskedja i korallrevet

Det fantastiska med vår jord är att allt som finns samspelar. Samspelet mellan både levande och icke levande gör det möjligt för livet att fortsätta. På Tropikariet får ni möjlighet genom undervisningen att se näringskedjor och ett ekosystem på närmre håll i vårt korallrev.Ni kan förbereda era elever inför besöket genom att ge de en förståelse för begreppen; Näringskedja, näringsväv, ekosystem, top predator och producent.

Under 1,5h tid får ni tillsammans med vår zoolärare upptäcka några av Tropikariets avdelningar samt genomföra en praktisk uppgift i Tropikariets undervisningssal. Syftet är att eleverna kommer arbeta med näringskedjor på nära håll och förstå samband mellan organismer samt göra en naturvetenskaplig undersökning. Vi hinner inte se allt med efter lektionen rör ni lärare fritt i lokalerna med era elever och kan titta mer på det som ni fann extra intressant.

Innehåll

Teoretiska delen
Vi kommer börja med en kortare guidning där vi ser och samtalar om näringskedjan och ekosystemet i korallrevet. Eleverna får chansen att förstå näringskedjan genom att gå från den minsta organismen producenten till de top predatorer som finns vid revet. Eleverna kommer även få möjlighet att känna på fossiler och skal från olika djur. Vi kommer även samtala om vikten av ett hållbart hav och hur vi kan bevara de marina resurserna.

Centralt mål: “Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem”Agenda 2030: Mål 14 hav och marina resurser

Praktiska delen
I Tropikariets undervisningssal får eleverna möjlighet till att återskapa näringskedjan genom fysiska material. Eleverna får även möjlighet att studera både växt och djurplankton.

Centralt mål:“Enkla naturvetenskapliga undersökningar”

Priser

Undervisning ca 1,5 timme 695kr

50kr Per barn

90kr Per lärare