Tropikariet satsar på undervisning för förskolor och skolor. Varje generation lämnar problem efter sig som nästkommande generation får lösa. Barnen idag är vår framtid. I Tropikariets unika miljö vill vi ge barn och ungdomar möjlighet till mer kunskap om vår jord och dess invånare. Vi har därför utformat undervisning som har avstamp i biologin där vi blickar framåt men även bakåt i tiden. Vår undervisning tar utgångspunkt i respektive styrdokument och anpassar innehållet för de olika årskurserna samt förhåller oss till de globala målen i Agenda 2030. Vi vill att era barn och elever ska känna det är roligt och meningsfyllt att lära sig nya saker.

Undervisning för årskurs ett och uppåt är under uppbyggnad och räknas vara färdigt till våren 2019.